Čo robiť v prípade škodovej udalosti…

Kedy nahlásiť škodovú udalosť poisťovateľovi?

Ak ste zavinili dopravnú nehodu a máte u nás uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:

je potrebné vyplnením formulára Hlásenie škodovej udalosti z PMV ohlásiť nám škodovú udalosť do 15 dní po jej vzniku (ak nehoda vznikla na území Slovenska) alebo do 30 dní po jej vzniku (ak k nehode došlo v zahraničí).

Ak ste poškodeným:

Nárok na náhradu škody je potrebné uplatniť vyplnením formulára Hlásenie škodovej udalosti z PMV. Ako poškodený ste povinný preukázať nám oprávnenosť Vašich nárokov na náhradu škody predovšetkým tým, že našim pracovníkom umožníte zdokumentovať rozsah škody, ktorá Vám vznikla. Prosíme nevykonávajte pred vykonaním obhliadky opravu vozidla. Mohlo by to ovplyvniť výšku poskytnutého poistného plnenia.

Ak máte u nás uzatvorené havarijné poistenie motorových vozidiel:

Pokiaľ došlo ku škodovej udalosti na poistenom motorovom vozidle, je potrebné vyplniť formulár Hlásenie škodovej udalosti z PMV a umožniť nám obhliadku poškodeného vozidla.

Ak máte u nás uzatvorené poistenie nehnuteľnosti a domácnosti POKLAD:

Poistné plnenie Vám poskytneme, ak dôjde počas trvania poistenia k poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo lúpeži veci, ktorá je predmetom poistenia a príslušné poistenie sa na taký vznik škody vzťahuje. Pre uplatnenie nároku na poistné plnenie prosím vyplňte priložené tlačivo Hlásenie škodovej udalosti - MAJETOK

Ak máte u nás uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti:

Predmetom tohto poistenia je právnym predpisom uložená zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú inému- tretej osobe. Pri škodovej udalosti z poistenia zodpovednosti prosím vyplňte formulár Hlásnie škodovej udalosti zodpovednosť za škodu.

Domáci miláčikovia:

Pretože sme nezabudli ani na Vašich domácich miláčikov, získali ste spolu s havarijným poistením motorového vozidla aj úrazové poistenie prepravovaných zvierat- psa a mačky (s ročným limitom 300 Eur).

Balíčky krytia havarijného poistenia, v ktorých je toto poistenie zahrnuté:

 • povinné zmluvné poistenie+ živelné poistenie+ odcudzenie vozidla
 • živelné poistenie+ havária poisteného vozidla
 • kompletný balík havarijného poistenia.

Náklady na liečenie a pohreb Vášho psíka alebo mačičky až do výšky 300 Eur pri poistnej udalosti prevezmeme aj v prípade, ak ste si u nás uzatvorili poistenie domácnosti alebo nehnuteľnosti s poistným krytím DIAMANT.

Pre uplatnenie nároku na poistné plnenie prosím vyplňte priložené tlačivo Hlásenie škodovej udalosti z poistenia zvierat .

Ako nám oznámiť škodovú udalosť?
 • online na našej web stránke, po vyplnení kontaktného formulára Vás bude kontaktovať pracovník našej spoločnosti.
 • prostredníctvom e-mailu na adrese: udalost@astrapoistovna.sk
 • telefonicky na zvýhodnené telefónne číslo Call centra 0850 888 100,
 • faxom na číslo 02 209 99 501
 • písomne na našej poštovej adrese:OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Bratislava Business Center I, Plynárenská 1, 821 09 Bratislava.
 • osobne na našej pobočke

Vyberte si alternatívu, ktorá Vám vyhovuje najviac. Po oznámení škodovej udalosti Vás budeme kontaktovať.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?
 • vyplnené príslušné tlačivo Hlásenie škodovej udalosti . Ak ste poškodený nezabudnite prosím uviesť kontakt na Vás, aby bolo možné čo najskôr dohodnúť s Vami termín a miesto vykonania obhliadky poškodeného vozidla/ veci,
 • vyplnený a oboma stranami podpísaný formulár Správa o nehode
 • kópiu bielej karty poisteného motorového vozidla,
 • kópiu osvedčenia o evidencii vozidla- Ćasť II, resp. technického preukazu vozidla,
 • kópiu vodičského preukazu vodiča, ktorý viedol vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody,
 • fotokópiu Osvedčenia o STK

V prípade potreby doloženia iných dokumentov Vás na ich doloženie vyzveme.

Vykonanie obhliadky v partnerských servisoch Bosch Car Service

Servisy Bosch sú súčasťou celosvetovej siete partnerských autoservisov, ktoré ponúkajú rovnaké servisné služby pre autá- bez rozdielu značky. V realite to znamená, že majiteľ vozidla sa môže obrátiť na akýkoľvek Bosch servis podľa svojho výberu a každým z nich sú mu ponúknuté jednotné služby. V prípade škodovej udalosti, sa môžete aj Vy obrátiť na naše partnerské servisy, ktoré vykonajú obhliadku a opravu Vášho poškodeného vozidla.

Sieť našich zmluvných Bosch servisov nájtete tu


Vykonanie obhliadky v partnerských prevádzkach Autosklo Hornet

Ak máte poškodené čelné sklo a máte u nás pre vaše vozidlo uzatvorené havarijné poistenie,môžete sa priamo obrátiť na kontaktné centrum nášho partnera Autosklo Hornetna tel. 0800 10 20 20, ktorý zrealizuje nahlásenie škody, taktiež zabezpečí termín a miesto vykonania obhliadky a opravy vzniknutého poškodenia. Pokiaľ máte problém s poškodeným sklom v niektorej z Európskych krajín, kontaktujte Autosklo Hornet na tel. + 421 650 548 670.
Sieť zmluvných prevádzok Hornet nájdete tuČo je dopravná nehoda/ škodová udalosť?
Za dopravnú nehodu sa však považuje aj škodová udalosť ak:
Aké sú povinnosti vodiča pri dopravnej nehode?
Kto sa považuje za účastníka dopravnej nehody?
Aké má účastník dopravnej nehody a škodovej udalosti povinnosti bezprostredne po jej vzniku?