ÚSTREDIE ÚSTREDIE ASTRY

Adresa:

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Hraničná 18
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 2154/B
IČO: 47 2435 97

DIČ: 202 3658 329

IČ DPH: SK 202 3658 329

821 05 Bratislava

Telefónny kontakt:
0850 888 100

E-mailová adresa:
info@astrapoistovna.skzriaďovateľ: SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., Str. Nerva Traian Nr. 3, Sectorul 3, Bloc M 101 Bukurešť, registrovaná obchodným registrom vedeným Národným úradom pre obchodný register, Úradom pre obchodný register pri Okresnom súde v Bukurešti, číslo zápisu: J40/305/1991