ASTRA POISŤOVŇA HEADQUARTERS

Address:

ASTRA POISŤOVŇA, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Bratislava Business Center 1
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

Telephone contact:
0850 888 100

Email:
info@astrapoistovna.sk

Claims procedures